ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
2. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
3. จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป ถึง 27 ตุลาคม 2566

เวลา 8.30-16.30 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-ุุ699023 ต่อ 114

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม