ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทรายวัน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา

 

ยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน 

ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2566

ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น.

 

เอกสารเพิ่มเติม -> กดที่นี่