โรงพยาบาลปากพะยูน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล  ในวันที่ 28 มีนาคม 2560

โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพัทลุง

IMG 4826 resize

IMG 4629 resize