(8 สิงหาคม 2562) คณะกรรมการนิเทศงานผสมผสานประจำปี 2562 รอบที่ 2  นำทีมโดย นายสุนทร คงทองสังข์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศฯ ออกนิเทศงาน คปสอ.ปากพะยูน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน