ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้


1. จ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

2. จ้างเหมาบริการพนักงานเปล 1 อัตรา

3. จ้างเหมาบริการผู้ช่วยการพยาบาล 2 อัตรา

 4. จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 6 อัตรา

5. จ้างเหมาบริการงานสนาม 1 อัตรา

6. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

7. จ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา

8. จ้างเหมาบริการ นวก.สาธารณสุข 1 อัตรา

9. จ้างเหมาบริการนักจิตวิทยา 1 อัตรา

10 จ้างเหมาบริการนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

 


ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน

 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 074-699023 ต่อ 114

คลิก >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม