ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริหาร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน

ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤษจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 

ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00  - 16.30 น.

 

เอกสารเพิ่มเติม -> คลิกที่นี่