โรงพยาบาลปากพะยูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานห้องบัตร จำนวน 3 อัตรา

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565 ในเวลาราชการ 09.00 -16.00 น.

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน

คลิกดูรายละเอียด