ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม