ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา

 

จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม -> คลิกที่นี่